DEN HAAG - De politie streeft ernaar binnen twee jaar bij alle regionale korpsen digitale aangifte mogelijk te maken. Volgens C. den Bakker van het Nederlands Politie Instituut (NPI) in Den Haag kan de elektronische vorm van aangifte zeker niet voor 2003 in het hele land worden ingevoerd omdat nog niet het hele systeem is getest.

In enkele regio's in het land is het voor slachtoffers van kleine criminaliteit al mogelijk om per e-mail aangifte te doen van eenvoudige vergrijpen als fietsdiefstal, vernieling en zakkenrollerij. Den Bakker zegt dat de aangever tijdwinst boekt met het doen van een aangifte via de digitale snelweg. Maar de agenten schieten er niet veel mee op, stelt hij.

De politie ziet er niets in om digitale aangifte nu al landelijk in te voeren. Den Bakker merkt op dat er eerst goed moet worden gekeken hoe bijvoorbeeld valse aangiften zoveel mogelijk kunnen worden voorkomen. "Als je het doet, moet het goed gebeuren. De politie mag geen half werk afleveren."

De digitale aangifte moet onderdeel gaan uitmaken van de landelijke politiewebsite www.politie.nl