UTRECHT - Een arts mag een patiënt die hij niet kent online geen medicijnen voorschrijven. Dat staat in een richtlijn van de artsenorganisatie KNMG.

Medicatie mag via internet slechts worden voorgeschreven als de arts een behandelrelatie met de patiënt heeft. De arts moet weten welke medicijnen de patiënt in het verleden heeft geslikt en moet over een betrouwbaar dossier van de patiënt beschikken.

Noodzakelijke herziening

De herziene richtlijn is op 1 januari ingegaan. De herziening was noodzakelijk door de geneesmiddelenwet die een half jaar geleden van kracht werd.

Die verbiedt de arts medicijnen voor te schrijven aan een patiënt die hij nooit heeft gezien en van wie hij de medicatiegeschiedenis niet kent.

Daarvoor was geen sprake van een strikt verbod. De richtlijn betreft ook adviezen via internet.

Ook daarbij is een bestaande behandelrelatie noodzakelijk. Slechts als de risico's die verbonden zijn aan het advies minimaal zijn, kan de arts een uitzondering maken. Of de risico's minimaal zijn, moet door de arts worden beoordeeld.