AMSTERDAM - In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, zien leden van Hyves de netwerksite niet als substituut voor echte vriendschappen.

Lidmaatschap van Hyves is juist een aanvulling op en verrijking van bestaande sociale contacten. Dat stelt onderzoekster Marjolijn Antheunis (UvA) in haar promotieonderzoek naar online netwerken.

Antheunis, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, deed de afgelopen maanden onderzoek onder drieduizend gebruikers van de populaire vriendensite. Daaruit bleek onder meer dat Hyvers betere sociale contacten hebben, zowel op internet als in het echt.

Observeren

De communicatiedeskundige stelt in haar promotieonderzoek dat sociale netwerksites de communicatie de laatste jaren aanzienlijk hebben veranderd. "Hyves heeft bijvoorbeeld een hele nieuwe manier van contact leggen en onderhouden ontwikkeld. Het gaat niet alleen meer om vraag en antwoord, maar ook om observeren. Uitzoeken wat mensen bezighoudt, zonder het direct te vragen."

De Hyvers die de promovenda onderzocht blijken een opvallend sociaal leven te hebben. Zowel op internet als in het echte leven hebben zij vaak contact met veel vrienden. "Het gebruik van Hyves wordt gezien als verdieping van de relatie, niet als vervanging van persoonlijk contact."

Contact

De belangrijkste reden voor Hyvers om de website te bezoeken is het in contact blijven met oude vrienden en bekenden. Op de tweede plaats komt het bekijken van pagina's van anderen. Zien wat vrienden doen, meer te weten komen over een onlangs ontmoet persoon en meer te weten komen over mensen in de directe omgeving sluiten de top 5.

De twee minst gebruikte motieven zijn om vrienden te maken en om een relatie te krijgen.

Uit het onderzoek van Antheunis blijkt verder dat bijna de helft van de gebruikers door Hyves meer online contact heeft met zijn vrienden. 21 Procent zegt meer offline contact te hebben dankzij Hyves.

Kwaliteit

Het netwerk vergroot niet alleen de kwantiteit van het contact, maar ook de kwaliteit. Hyves heeft voor 43 procent het online sociale leven verbeterd en voor 22 procent het offline sociale leven.

Raymond Spanjar, oprichter van Hyves, is blij met de conclusie dat het vriendennetwerk vooral wordt gebruikt om contacten te onderhouden, niet om nieuwe contacten te maken. Ook is hij enthousiast over de conclusie dat actief Hyves-gebruik leidt tot meer en beter contact, zowel op internet als in het dagelijks leven. "Dat vermoeden hadden wij al wel, maar het is toch goed om dat bevestigd te zien."

De gemiddelde Hyver in het onderzoek is 23 jaar oud. Iets meer vrouwen dan mannen maken gebruik van het medium en de gemiddelde Hyver heeft een HBO of WO-opleiding. De Hyver zit doordeweeks 3,6 dagen op de pagina en doet dat dan 44 minuten per dag. Een Hyver heeft gemiddeld tachtig vrienden.

Hyves heeft sinds de oprichting in 2004 vijf miljoen leden aan zich weten te binden. Antheunis hoopt komende zomer te promoveren.