DEN HAAG - Microsoft is er niet blij mee, maar de Tweede Kamer steunt wel het actieplan van staatssecretaris Frank Heemskerk (Economische Zaken) om bij de overheid meer gebruik te maken van "vrije" software.

Diensten van de overheid moeten meer gebruik gaan maken van zogeheten open standaarden en open source software. Ze mogen daarvan alleen afwijken als ze daarvoor goede redenen kunnen aanvoeren. Dat moet leiden tot meer concurrentie tussen ondernemingen en lagere kosten voor de overheid.

Bij departementen is dit via aanwijzingen af te dwingen, maar Heemskerk gaf tijdens overleg in de Kamer woensdag toe dat hij de publieke sector en gemeenten niet aan een touwtje heeft. De PvdA drong daarom aan op wetgeving als een stok achter de deur, maar Heemskerk heeft er vertrouwen in dat het de goede kant op gaat en wil de noodzaak van wetgeving pas later bezien.

Marktanalyse

Heemskerk heeft de kartelwaakhond NMa gevraagd om onderzoek te doen naar de softwaremarkt. Daaruit zou dan moeten blijken of meer maatregelen nodig zijn dan die in het actieplan. De NMa heeft daarop laten weten daarvoor niet de geëigende instantie te zijn, omdat de markt voor software niet nationaal is, maar Europees. Heemskerk gaat de NMa nu vragen om een "marktanalyse".

Meldpunt

CDA, PvdA, SP, VVD en GroenLinks steunden woensdag het beleid van Heemskerk, hoewel CDA en VVD wat genuanceerder denken over de voordelen van "open source" dan Heemskerk. De linkse partijen waren blij met de toezegging van Heemskerk dat er een meldpunt komt waar mensen kunnen klagen over gebrek aan open standaarden en open source bij de overheid.