AMSTERDAM - Amsterdam wil maatregelen nemen om de omvangrijke ict-sector in de stad 'groen' te maken. De hoofdstad zit op een knooppunt van transcontinentaal dataverkeer en herbergt veel grote ict-bedrijven, datacenters en aanverwante computer-, internet- en mediabedrijven.

Door hun toenemende internetgebruik zijn deze ondernemingen de laatste jaren echter fors meer energie gaan gebruiken. En dat is slecht voor het klimaat. Met het project 'Green IT' wil de gemeente dat ict-bedrijven overgaan op moderne koeltechnieken, zuiniger apparatuur en restwarmte. "De potentie om in deze sector tot emissiereductie te komen, is groot", aldus de stad maandag. Een lager energiegebruik betekent immers een lagere uitstoot van CO2.

Het project is een de voorstellen in de Amsterdamse klimaatvisie, die de gemeente dinsdag tijdens de eerste Amsterdamse Klimaatconferentie presenteert aan vertegenwoordigers van bedrijven, instellingen en kennisinstituten.

Klimaatvisie

In de klimaatvisie staat een lijst van tachtig projecten waarmee Amsterdam hoopt de uitstoot van CO2 te verlagen. De hoofdstad wil de uitstoot van kooldioxide in 2025 verminderd hebben met 40 procent. Niet alle projecten in de klimaatvisie zullen maatschappelijk en economisch haalbaar zijn. De gemeente heeft een 'short list' opgesteld van maatregelen die de komende jaren kunnen worden uitgevoerd.

Zo wil de gemeente bijvoorbeeld een stedelijke subsidie optuigen waarmee Amsterdammers zonne-energiesystemen met korting op hun dak kunnen plaatsen. Voorlopig is er geld voor tweehonderd systemen, maar de stad zoekt nog naar financiering voor een forse uitbreiding daarvan. Ook zoekt Amsterdam naar methoden om huishoudens "laagdrempelig te laten participeren in groot- of kleinschalige windprojecten".

Tolheffing

De 'long list' van mogelijke maatregelen op het gebied van CO2-uitstootreductie varieert van tolheffing voor het centrum van Amsterdam tot vrachttrams over het water. Door 'klimaatcoalities' te smeden tussen bedrijven, instellingen, kennisinstuten, burgers en de gemeente zelf moet dit uiteindelijk resulteren in werkbare maatregelen.