AMSTERDAM - De Nederlandse overheid moet digitale gegevens vrij beschikbaar stellen. Daarvoor pleit OpenStreetMap Nederland in een brief aan de regering en de Tweede Kamer.

Volgens OpenStreetMap (PDF), dat zich zelf bezighoudt met het creeëren van vrij beschikbare plattegronden, kan zo'n initiatief een belangrijke bijdrage leveren aan innovatie.

De organisatie noemt de geodata als voorbeeld: veel kaartinformatie, die steeds meer wordt gebruikt in bijvoorbeeld navigatiediensten, is in handen van commerciële partijen en alleen tegen forse betaling beschikbaar. Dat belemmert beginnende, innovatieve bedrijfjes om diensten te ontwikkelen die van de informatie gebruik maken.

Actieplan

OpenStreetMap komt met zijn oproep in de aanloop naar een debat, komende week in de Tweede Kamer, over het Actieplan Open Standaarden. Daarin bepleit staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken voor het gebruik van open standaarden voor overheidsdocumenten, zoals het OpenDocument-formaat - een standaard voor kantoorapplicaties. Dat moet er voor zorgen dat burgers en overheden een vrije keuze hebben tussen softwareleveranciers, en verhinderen dat bestanden onbruikbaar worden bij een overstap naar andere programmatuur.