AMSTERDAM - De stichting Vodaclaim krijgt steeds meer klachten binnen over aanbieders vanmobiele telefonie. Inmiddels hebben zich 124 onafhankelijke telecomdealers bijde stichting gemeld.

De winkeliers zijn van mening dat de belbedrijven hun klanten afpakken. Detelecomdealers hadden bij de belbedrijven contracten afgesloten voor hunklanten. De telefonieconcerns passeerden na enige tijd de winkeliers door deklanten rechtstreeks te benaderen.

Vodaclaim verwacht een behoorlijke schadevergoeding los te kunnen krijgen vande belbedrijven. Geinteresseerden die deze verwachting delen, kunnen zich eenaandeel verschaffen in de schadevergoeding: Vodaclaim is van zins een noteringaan de Amsterdamse beurs te nemen.