DEN HAAG - Een chatbox voor jongeren met schulden is het nieuwste wapen in de strijd tegen het groeiende aantal jongeren met financiële problemen. Incassobureau Intrum Justitia biedt hun de mogelijkheid online vragen te stellen en een betalingsregeling aan te vragen.

Aanleiding waren de uitkomsten van een onderzoek van het bureau naar betalingsgedrag in Nederland. Daaruit bleek dat steeds meer jongeren schulden hebben. Daarom zocht het bureau naar een laagdrempelige manier om die groep te bereiken.