GRONINGEN - De Groningse politie gaat een digitale nieuwsbrief uitbrengen om de stad veiliger te maken.

Het communicatiemiddel, genaamd E-mail@lert, stelt bewoners in zeven wijken op de hoogte over zaken als veiligheid en leefbaarheid. De politie in Groningen is naar eigen zeggen de eerste die per e-mail met de inwoners gaat communiceren.

Verkeerscontroles

Burgers worden via de nieuwsbrieven geïnformeerd over bijvoorbeeld (verkeers)controles, maar aan hen wordt ook gevraagd mee te denken over problemen als overlast, inbraken, vermissingen of over het oplossen van misdrijven.

De brief moet leiden tot meer interactie met de wijkagenten. Zij gaan de komende weken de bewoners persoonlijk informeren over deze dienst en uitleggen hoe die zich kunnen aanmelden. De proef duurt twee jaar.