AMSTERDAM - Oud-premier Ruud Lubbers heeft met succes een klacht ingediend over zijn biografie in internetencyclopedie Wikipedia. De tekst is daarop aangepast, en het artikel 'op slot' gezet.

Dat meldt NRC Handelsblad donderdag. Volgens de krant stoorde Lubbers zich aan een passage over een affaire tijdens zijn functie als hoge commissaris voor de vluchtelingen van de VN. Hij raakte destijds in opspraak na beschuldigingen van seksuele intimidatie van een medewerkster.

Lubbers zelf heeft die beschuldigingen altijd ontkend. Hij stapte in 2005 op, maar sprak tegen dat dat een schuldbekentenis inhield.

Gewijzigd

In het gewraakte Wikipedia-artikel werd onder de tussenkop 'Sexual Harassment Charges' aandacht aan de kwestie besteed. Onder druk van Lubbers' advocaten werd die tekst later gewijzigd. Ook verdween een citaat uit een onderzoeksrapport, waarin integriteitsonderzoekers van de VN schreven dat er ongewenst fysiek contact was geweest, en dat Lubbers zijn positie als hoge commissaris had getracht te misbruiken om de uitkomsten van het onderzoek te beïnvloeden.