AMSTERDAM - De Vereniging van Kamers van Koophandel start met KPN een proefproject met de elektronische handtekening.Een beperkt aantal gebruikers kan daarmee uittreksels uit het Handelsregister aanvragen die voorzien zijn van een waarmerk (elektronische handtekening) van de Kamer van Koophandel.

Die elektronische handtekeningKPN

In 2002 verwacht KPN bij meerdere van dergelijke pilots betrokken te zijn. Dan gaan namelijk een groot aantal ministeries en naar verwachting ook financiële instellingen en andere leveranciers van waardevolle informatie de toepassingsmogelijkheden van de gecertificeerde elektronische handtekening binnen de eigen organisatie en formulierenstroom onderzoeken.

De noodzakelijke Wet Elektronische Handtekening die een elektronische handtekening gelijk stelt aan een handgeschreven ondertekening wordt in het voorjaar van 2002 verwacht. Over enkele jaren wordt naar verwachting de elektronische handtekening grootschalig ingevoerd.