AMSTERDAM - Volgens een onderzoek van OneStat.com is maandag de meest populairste dag van de week om te surfen. De tweede meest populairste dag van de week om te surfen is donderdag. Het onderzoek laat zien dat surfers op het internet meer tijd doorbrengen op het internet op werkdagen dan gedurende het weekend. Op iedere werkdag wordt er meer gesurft dan op zaterdag of zondag.

Onderverdeling van internet verkeer per dag van de week wereldwijd:

. Maandag 15.31%
. Dinsdag 15.23%
. Donderdag 14.73%
. Woensdag 14.62%
. Vrijdag 14.48%
. Zaterdag 13.08%
. Zondag 12.55%

Onderverdeling van internet verkeer per dag van de week in Nederland:

. Maandag 15.41%
. Donderdag 15.29%
. Woensdag 14.55%
. Dinsdag 14.43%
. Vrijdag 14.52%
. Zaterdag 13.49%
. Zondag 12.31%

Alle percentages zijn gemiddelden van de laatste 2 maanden.