AMSTERDAM - Nederland is gedaald op de ranglijst van landen waar goed kan worden gehandeldvia het internet. Dat blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd door hetBritse zakenblad The Economist en een denktank van de Amerikaansecomputerfabrikant IBM.

In het onderzoek worden landen onderling met elkaar vergeleken aan de hand vanonder meer participatie van burgers en bedrijven op het web, kennis overinternet, ondernemingsklimaat en de mate waarin consumenten financieletransacties uitvoeren via internet.

Nederland blijkt een goedondernemingsklimaat te hebben en bovendien worden er relatief veel zaken gedaanvia internet. Internetwetgeving, investeringen in de infrastructuur en debeschikbaarheid van netwerken zijn de zwakke punten.

De onderzoekers roepen deNederlandse regering dan ook op om te investeren in de infrastructuur(glasvezelnetwerken). Bovendien zou de internetcommunicatie tussen overheid enburgers en bedrijven voor verbetering in aanmerking komen.