LANZAROTE - Mensen die weloverwogen op internet naar kinderporno kijken zonder de beelden op de computer op te slaan, kunnen straks worden vervolgd.

Justitie kan daarbij creditcardgegevens gebruiken om aan te tonen dat iemand zich bewust toegang heeft verschaft tot het materiaal.

De verruiming van de strafbepaling voor kinderporno vloeit voort uit een verdrag dat minister Ernst Hirsch Ballin (Justitie) donderdag heeft ondertekend tijdens een bijeenkomst van de Raad van Europa op het Spaanse eiland Lanzarote. Het bezit van kinderporno is al strafbaar. Door technische middelen is het echter mogelijk om ernaar te kijken zonder de beelden te downloaden.

Effectiever

Voor justitie is het dan lastig om iemand te vervolgen voor het bezit van kinderporno. Dankzij het verdrag moet daar verandering in komen. "Het zich toegang verschaffen tot kinderporno via informatiesystemen en het bekijken van kinderporno zonder het eigenlijke bezit is strafwaardig gedrag", aldus de minister. Volgens hem kan justitie op deze manier de strijd tegen kinderporno effectiever voortzetten.

Voor de rechter hoeft dan niet langer te worden aangetoond dat een verdachte de bekeken kinderporno ook in bezit had op de harde schijf of een dvd. Wel moet justitie aannemelijk maken dat hij opzettelijk het materiaal heeft bekeken. Dat zou kunnen blijken uit de betalingsgegevens.

Grooming

Het verdrag ter bescherming van kinderen tegen seksuele exploitatie en seksueel misbruik geeft ook meer mogelijkheden om 'grooming' te bestrijden. Daarvan is sprake als een volwassene op internetsites een minderjarige benadert en verleidt om hem of haar uiteindelijk seksueel te misbruiken. Justitie kan een 'groomer' straks vervolgen zodra hij een voorstel doet voor een ontmoeting met het kind en daar ook voorbereidingen voor treft.

Hirsch Ballin zal de nieuwe bepalingen in een wetsvoorstel opnemen, dat hij volgend jaar presenteert.