RIJSWIJK - De huidige wetgeving biedt internetproviders in Nederland geen ruimte gegevens te verstrekken over potentiële verspreiders van kinderporno. Daarom zijn de meeste leveranciers niet bereid de politie van deze informatie te voorzien.

Aangezien het overdragen van deze gegevens illegaal is, heeft de Nederlandse Vereniging van Internet Providers

"Wij schenden de Wet op de Privacy als we de informatie wel geven", verduidelijkt directeur H. Leemans van de branchevereniging. "Als justitie een regeling kan treffen dat we in dit soortgevallen een ontheffing op de privacywet krijgen, dan willen de leden best meewerken. Het is echt geen onwil."

Leemans reageert op een rapport van de organisatie Profit for the World's Children dat dinsdag is aangeboden aan de vaste kamercommissies van Justitie en VWS. Uit dit onderzoek blijkt dat internetproviders in Nederland inderdaad nauwelijks meewerken aan onderzoeken die de politie doet naar kinderporno op de elektronische snelweg.

Die medewerking is wel noodzakelijk om kinderporno op internet succesvol aan te pakken, menen de samenstellers van het rapport. Er moet daarom wetgeving in Nederland komen die providers dwingt met de politie mee te werken aan het traceren van aanbieders van kinderporno.

Verhinderd

Woordvoerder W. de Bruin van het landelijk parket van het Openbaar Ministerie erkent de problemen met leveranciers van internet ook. Hij bevestigt dat internetproviders vaak dwarsliggen tijdens onderzoeken naar aanbieders van kinderporno, waardoor de politie wordt verhinderd goed onderzoek te doen.

Het rapport Kinderpornografie en Internet in Nederland is gemaakt op basis van gesprekken met deskundigen bij politie, justitie, de overheid, hulpverlening en de internetbranche. "Providers doen lang niet altijd iets met een melding dat ze kinderporno verspreiden", concluderen de onderzoekers.

"Het komt nog te vaak voor dat de dader wordt gewaarschuwd of simpelweg diens pagina wordt geblokkeerd zonder verder iets met de melding te doen. Dan is er geen bewijs en zonder bewijs is vervolging onmogelijk."

De internetbranche neemt geen eigen verantwoordelijkheid voor het voorkomen van het verspreiden van kinderporno, blijkt verder uit het rapport. Maar de onderzoekers onderkennen ook dat de overheid niet heeft gezorgd voor een sluitend systeem dat providers informatie moeten verstrekken en bewaren.

/NET'Internetproviders werken opsporen kinderporno tegen'