AMSTERDAM - Niet alleen een dak boven je eigen hoofd regelen,maar tegelijkertijd zorgen dat een dakloze een warm bed heeft. Datkan vanaf maandag via www.dakloos.nl. Op de website kunnenbezoekers hotelkamers reserveren en van elke boeking gaat 3 procentnaar twee stichtingen die zich inzetten voor daklozen, maakteinitiatiefnemer A. Behrens maandag bekend.

De website is volledig in het beheer van daklozen en isgekoppeld aan de databank en het reserveringssysteem van Bookings.Bezoekers kunnen kiezen uit 5500 kamers. Het geld gaat naar destichting Z, van daklozenkrant Z-magazine, en stichtingBelangenbehartiging Amsterdamse Dak- en Thuislozen (BADT).

Beschermheer en oud-burgemeester van de hoofdstad, E. van Thijn,is blij met het inititatief. "In Amsterdam word je keer op keergeconfronteerd met daklozen, mensen die wonen en slapen op straat.Het is zo tegenstrijdig dat sommigen makkelijk kunnen betalen vooreen hotelkamer, terwijl anderen geen dak boven hun hoofd hebben."

Volgens de initiatiefnemer is er een extra voordeel voor mensendie een hotel boeken via www.dakloos.nl. "Veel van die hotelsbieden tot 50 procent korting op de normale prijs, waarvan de 3procent voor daklozen weer wordt afgetrokken. Dit percentage komtper geboekte hotelnacht overeen met de overnachtingskosten van eendakloze in de nachtopvang, met ontbijt en een kop thee", verklaartBehrens.