DEN HAAG - KPN moet een mailing die het op 28 augustus stuurde aan duizenden klanten van Pretium Telecom binnen een week rectificeren. Dat heeft de voorzieningenrechter in Den Haag woensdag bepaald.

Klanten van Pretium ontvingen een brief van KPN waarin hun telecomaanbieder volgens de rechter "onmiskenbaar in een kwaad daglicht" werd gesteld. In de brief werd gesuggereerd dat de klanten onder het contract uit kunnen komen. Ze kregen daarom bovendien een aanvraagformulier voor een contract bij KPN.

De rechter bepaalde dat KPN alle reacties en formulieren die het ontving binnen een week aan Pretium moet verstrekken. "KPN moet zich met onmiddellijke ingang houden aan de voorschriften met betrekking tot het omgaan met klantenreacties en klachten", aldus de rechter. Bovendien verbood hij KPN om aanmeldingen van Pretiumklanten in behandeling te nemen.

Misleidend

De rechter legde KPN een dwangsom van 5000 euro per dag (met een maximum tot 1 miljoen euro) op als het niet aan de gestelde eisen voldoet. KPN en Pretium voeren al ruim twee jaar een juridische strijd.

Pretium moest in 2005 een paginagrote advertentie plaatsen om beschuldigingen aan het adres van KPN recht te zetten. Een jaar later moest KPN op zijn beurt het onderspit delven, nadat het volgens de rechter een misleidende brief had gestuurd aan klanten van de concurrent. Ook dit jaar kwam het al tot confrontaties in de rechtbank.