DEN HAAG - Minister Guusje ter Horst (Binnenlandse Zaken) wil dat meer gemeenten zich aansluiten bij de website crisis.nl. Ongeveer honderd gemeenten verstrekken momenteel nog geen informatie over lokale rampenbestrijding via de centrale website.

Zij moeten op andere gedachten worden gebracht, vindt de minister. Op aandringen van de Tweede Kamerfracties van VVD en CDA heeft Ter Horst woensdag tijdens een overleg toegezegd "de druk op gemeenten te vergroten".

"Ik vat uw opmerkingen op als een aanmoediging om gemeenten nog meer op te porren dan we al deden." De minister wees erop dat ze gemeenten niet kan dwingen mee te doen. Nederland telt ongeveer 440 gemeenten, waarvan er zo'n 340 zijn aangesloten op crisis.nl.

Aansporing

VVD-Kamerlid Laetitia Griffith bepleitte een stevige aansporing vanuit Binnenlandse Zaken aan het adres van weigerachtige gemeenten. "Nu hebben we eindelijk een goede website, dan moeten we daar ook zo volledig mogelijk gebruik van maken."

Haar CDA-collega Bas Jan van Bochove moedigde de minister aan om desnoods alternatieven te zoeken waarmee ze gemeenten toch kan dwingen mee te werken aan de site.