AMSTERDAM - Mensen met licht depressieve klachten hebben op de lange termijn meer baat bij een zelfhulpcursus op internet dan aan sessies bij een therapeut. Dat blijkt uit een onderzoek van Viola Spek van de Universiteit van Tilburg.

Spek promoveert 30 november op het onderzoek naar de effectiviteit van online-zelfhulp. Dat meldt het Algemeen Dagblad dinsdag.

Cursus

Tijdens het onderzoek vergeleek Spek twee groepen van honderd mensen. De ene groep volgde de cursus via internet, terwijl de andere groep deelnam aan groepsessies. De internetters waren er na een jaar beter aan toe dan de groep die naar een therapeut ging.

Het betere resultaat ligt volgens Spek aan de vrijblijvendheid. Mensen kunnen namelijk zelf bepalen welk moment hun het beste uitkomt, waardoor ze gemotiveerder starten.

Video's

Op de website kleurjeleven.nl kunnen deelnemers zich gratis inschrijven om elke week een cursus te volgen. De uit acht hoofdstukken bestaande cursus begeleidt mensen met depressieve klachten middels gesproken teksten en korte video's. Ook moeten de deelnemers een stemmingsdagboek bijhouden.

Huisartsen

Het Nederlandse Huisartsen Genootschap zegt tegen het Algemeen Dagblad dat ze het als een lastenverlichting zien voor huisartsen en therapeuten: "Huisartsen begeleiden mensen met lichte depressieve klachten nu nog zelf. Met zulke goede resultaten is internet zeker een optie."

De cursus is alleen geschikt voor de ruim 400.000 licht depressieve mensen. In de toekomst kunnen dergelijke cursussen misschien ook gebruikt worden voor klachten als burn-outs en angstaanvallen.