AMSTERDAM - De elektronische diensten van de overheid worden door vrijwel alle ondernemingen als inefficiënt, duur en niet gebruiksvriendelijk ervaren. Met name bij onderwijs en elektronisch zakendoen schiet de overheid tekort.

Dat blijkt uit de ICT Barometer van adviesbureau Ernst & Young, die iedere twee maanden wordt gehouden onder zeshonderd bedrijven.

"Er mist centraal beleid voor wat betreft digitalisering van de overheid. Dit uit zich in onvrede over de huidige ICT-aanpak vanuit Den Haag", stelt Jacob Verschuur van Ernst & Young. "Doodzonde, want er is veel winst te behalen, vooral voor wat betreft kostenbesparing en lastenverlichting."

Volgens Verschuur neemt de kwaliteit van het digitale loket toe, maar heeft de overheid deels te kampen met een imagoprobleem.