RIJSWIJK - Internetproviders in Nederland werken vaak niet mee aan onderzoeken die de politie doet naar kinderporno op de elektronische snelweg. En die medewerking is wel noodzakelijk om kinderporno op internet succesvol aan te pakken. Dat zegt de organisatie Profit for the World's Children in het rapport Kinderpornografie en Internet in Nederland.

Profit for the World's Children vindt daarom dat er een wet in Nederland komen die providers dwingt met de politie mee te werken met het traceren van aanbieders van kinderporno. Dat voorstel dient de organisatie dinsdag in bij de kamercommissie van Justitie en VWS.

Woordvoerder W. de Bruin van het landelijk parket van het Openbaar Ministerie erkent deze situatie. Hij bevestigt dat internetproviders vaak dwarsliggen tijdens onderzoeken naar aanbieders van kinderporno, waardoor de politie wordt verhinderd optimaal onderzoek te doen.

Het rapport Kinderpornografie en Internet in Nederland is gemaakt op basis van gesprekken met deskundigen bij politie, justitie, de overheid, hulpverlening en de internetbranche. Daaruit blijkt volgens de samenstellers dat de politie voor een volledig onderzoek wel afhankeliijk is van de medewerking van de providers. "Dit loopt niet", zo wordt geconstateerd.

"Providers doen lang niet altijd iets met een melding dat ze kinderporno verspreiden", concluderen de onderzoekers. "Het komt nog te vaak voor dat de dader wordt gewaarschuwd of simpelweg diens pagina wordt geblokkeerd zonder verder iets met de melding te doen. Dan is er geen bewijs en zonder bewijs is vervolging onmogelijk."

Sluitend

De internetbranche neemt geen eigen verantwoordelijkheid voor het verspreiden van kinderporno, blijkt uit het rapport. "Ook de overheid heeft niet gezorgd voor een sluitend systeem dat providers informatie moeten verstrekken en bewaren."

Zelfs de komende wetswijzingen zijn niet toereikend om het bestrijden van kinderpornografie voldoende te garanderen, zo blijkt uit de gesprekken met de deskundigen. Naast het invoeren van de nieuwe wetten moeten providers worden verplicht mee te werken met de politie.

Ook moet de Nederlandse regering aandringen op internationale samenwerking om het maken en verspreiden van kinderporno te voorkomen. Op dit moment bestaat er namelijk nog grote verdeeldheid over deze aanpak.