AMSTERDAM - Kennisnet breidt zich steeds verder uit. Het aantal gebruikers is deze maand opgelopen tot 2 miljoen. Kennisnet ondersteunt het gebruik van internet in het onderwijs.

Het netwerk van Kennisnet vormt de basis waarmee leraren en leerlingen toegang hebben tot internet. Het groeiende gebruik is een graadmeter voor de acceptatie van ICT binnen het onderwijs.

Kennisnet verleent de service aan scholen uit het primair en voortgezet onderwijs, de BVE (Beroeps- en Volwassenen Educatie), de landbouwsector en de ROC-sector (Regionale Opleiding Centra) maar ook aan bibliotheken en musea.