AMSTERDAM - De Consumentenbond gaat zich mengen in de strijd tussen kabelaar UPC enconsumenten die te hoge nota's ontvangen of onterecht worden afgesloten.

De bond is de laatste tijd bedolven onder de klachten over UPC en gaat daaromnu bemiddelen. De kosten zullen worden verhaald op UPC. Volgens deConsumentenbond vertoont UPC 'puur monopolistengedrag': "alsUPC concurrentie had gehad, zou het dit nooit doen".

Ook de NederlandseMededingingsautoriteit (NMa) gaat onderzoeken of UPC misbruik maakt van zijnmachtspositie. De kartelwaakhond heeft vooralsnog echter weinig mogelijkhedenom slecht presterende bedrijven daadwerkelijk aan te pakken.