DEN HAAG - Het inbreken in een computer met het oog op economisch voordeel wordt, ook als geen schade wordt veroorzaakt of beveiliging wordt gekraakt, strafbaar gesteld met ten hoogte vier jaar cel of een boete van maximaal 45.000 euro.

De ministerraad stemde vrijdag in met een wetsvoorstel daartoe van ministter Donner van Justitie. De wet is van toepassing als iemand de toegangscode van iemand anders gebruikt om in te loggen in een computer met de bedoeling geld weg te sluizen.

Het wetsvoorstel vloeit voort uit een kaderbesluit van de Europese Unie over fraude met andere betaalmiddelen dan contant geld.