AMSTERDAM - De politie signaleert dat er veel gestolengoederen op internet worden aangeboden. Dat blijkt uit het nog nietgepubliceerde onderzoek Digitale Heling dat de politie heeftgedaan.

"Dit onderzoek bevestigt het vermoeden dat we al hadden",zei woordvoerder C. den Bakker van de raad van hoofdcommissarissenmaandag.

De politie is inmiddels een zoekmachine aan het ontwikkelen dieinternet specifiek gaat scannen op het aanbieden van gestolengoederen. Den Bakker verwacht dat de eerste proef met dit nieuweopsporingsmiddel, begin volgend jaar begint.

Uit het onderzoek blijkt dat er in totaal ongeveer een halfmiljoen advertenties zijn op de websites. Na een steekproef werdener aanvankelijk 3000 als verdacht aangemerkt.

Uiteindelijk bleekvolgens Den Bakker dat er 144 in aanmerking zouden komen voor naderonderzoek door de politie.