DEN HAAG - Opsporingsdienst FIOD-ECD heeft donderdag invallen gedaan bij de tv-concerns RTL en SBS en bij de tv-producenten Endemol en 2waytraffic. De ambtenaren namen administratie in beslag die verband houdt met belspelletjes van die bedrijven.

De FIOD verdenkt RTL en SBS van het overtreden van de Wet op de Kansspelen. Aanleiding voor het strafrechtelijk onderzoek is een tweetal aangiftes van het Projectbureau Kansspelen, een onderdeel van het ministerie van Justitie, tegen RTL Nederland en SBS Broadcasting.

Als uitzondering op de wet kwamen de tv-bedrijven zelf met een Gedragscode Promotionele Kansspelen. Hierin is vastgelegd dat belspellen die dienen ter promotie van een product of een dienst wél zijn toegestaan. Een belangrijke voorwaarde is dat deelnemers alleen de communicatiekosten in rekening mogen worden gebracht. Alles wat meer wordt gevraagd, wordt beschouwd als inleg. Als er sprake is van inleg, is het kansspel verboden.

Gewaarschuwd

In de afgelopen perioden zijn RTL en SBS meerdere keren door het ministerie van Justitie gewaarschuwd dat zij de afspraken schenden. Daarom zouden zij moeten stoppen met het uitzenden van dit soort spelletjes op televisie.

Vertrouwen

RTL en SBS vinden echter dat ze zich wel aan de wet houden. Woordvoerders van beide zenders geven aan dat hun bedrijven niets te verbergen hebben en dat ze het FIOD-onderzoek met vertrouwen tegemoet zien. De FIOD koos voor het doen van invallen om zo specifiek bewijsmateriaal te verzamelen waarvan de ambtenaren de indruk hadden dat de zenders dat niet vrijwillig wilden afstaan.

"Er is gezocht naar bewijsmateriaal met betrekking tot de scenario's van de belspellen, uitzendschema's, kosten en opbrengsten van de belspellen, het aantal deelnemers, correspondentie en afspraken. Gelet op het standpunt van RTL en SBS dat zij de wet niet overtreden en gelet op de grote financiële belangen, viel niet te verwachten dat zij bereid waren om alle beschikbare informatie vrijwillig af te geven", schrijft de opsporingsdienst.

Boete

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is het onduidelijk hoe lang het onderzoek nog gaat duren. Bij veroordeling van de rechtspersoon kan een maximale geldboete van 670 duizend euro worden opgelegd.

Tweede Kamerlid Jan de Wit van de SP bekommert zich al langer over de in zijn ogen wantoestanden rond belspelletjes. Donderdag reageerde hij verheugd op de invallen. Ook de Consumentenbond hoopt dat de invallen het begin zijn van een duidelijke wettelijke verankering van regels voor belspelletjes.

In Groot-Brittannië leidde fraude met belspellen deze zomer tot veel ophef. Inmiddels zijn in dat land de regels verscherpt.