AMSTERDAM - Minister van Justitie Hirsch Ballin (CDA) onderzoekt de mogelijkheid om downloaden van films, muziek en software via internet te verbieden. Dat blijkt uit zijn antwoorden op Kamervragen van Ada Gerkens (SP).

De Nederlandse wet staat consumenten toe om voor eigen gebruik een kopie te maken van auteursrechtelijk beschermd materiaal, bijvoorbeeld voor studiedoeleinden. Dat geldt ook voor materiaal dat op internet staat. Het is echter niet toegestaan zo'n kopie verder te verspreiden, al of niet tegen betaling. Downloaden van bijvoorbeeld films is daarom niet verboden, maar uploaden wel.

Voor de wet maakt het bij deze zogenoemde 'thuiskopieregeling' niet uit of het materiaal dat gekopieerd wordt, wel of niet legaal is. Bij de vaststelling van de regelgeving meende de Tweede Kamer dat van burgers niet verwacht mocht worden dat ze van ieder gedownload bestand nagaan of de aanbieder het recht heeft het te verspreiden. Bovendien zou een verbod in de praktijk nauwelijks te handhaven zijn, en maakt ook de Europese regelgeving geen onderscheid tussen legale en illegale bronnen.

In antwoorden op Kamervragen (PDF) van Ada Gerkens (SP) schrijft justitieminister Hirsch Ballin (CDA) nu dat hij de thuiskopieregeling opnieuw tegen het licht houdt.

NVPI

De NVPI, belangenbehartiger van de entertainmentindustrie, heeft volgens Hirsch Ballin "nadrukkelijk aandacht gevraagd voor het ontbreken van onderscheid legale-illegale bron in de huidige thuiskopieregeling." In verschillende Europese landen is dat onderscheid inmiddels wel in de wetgeving opgenomen. In mei riep de organisatie het kabinet bij de presentatie van het jaarverslag al op om 'illegaal downloaden' te verbieden.

Hirsch Ballin wil het downloaden uit illegale bron na de zomer zo snel mogelijk bespreken.

'Pertinent onjuist'

Een woordvoerder van Hirsch Ballin laat in een reactie weten dat het 'pertinent onjuist' is dat de minister het downloaden zou willen verbieden. Volgens hem wordt er alleen gesproken over het thuiskopiestelsel, "en niet meer dan dat."

Wat precies de richting van die gesprekken is, kan hij niet zeggen. De minister informeert de Kamer daarover in 2008.