AMSTERDAM - In kleren van Sisley zitten binnenkort zendertjes waarmee Benetton, de eigenaarvan het merk, kan nagaan wat er met de producten gebeurt van het moment dat zijde fabriek verlaten tot ze worden verkocht.

Volgens Philips, waar Benetton vijftien miljoen zendertjes heeft besteld,zullen veel kledingbedrijven Benetton navolgen. De zendertjes zijn chips dieervoor zorgen dat een fabrikant in een opslag zien hoe het met de voorraadstaat. Handmatig scannen van labels met barcodes, zoals nu gebeurt, isoverbodig, zegt Terry Phipps, verantwoordelijk voor de digitalegegevensbestanden van Benetton.

'De klant merkt er niets van'

De chip is heel klein en zit vast in het kledingstuk. De klant merkt er nietsvan. Als hij of zij het kledingstuk ruilt, signaleert de chip automatisch dathij weer terug in de winkel is en wordt dat meteen in het centrale bestandverwerkt. De zendertjes hebben geen voedingsbron en hebben daardoor een bereikvan ongeveer een meter. Het signaal wordt opgepikt door al dan niet draagbareapparatuur in de winkel, legt topman Karsten Ottenberg van dehalfgeleiderdivisie van Philips uit.

De chips kunnen meer informatie opslaan dan alleen type, maat en kleur van hetkledingstuk. Zo hebben de supermarktketens Tesco (Groot-Brittannië) en Wal-Mart(Verenigde Staten) belangstelling voor de chips, niet alleen voorvoorraadbeheer, maar ook om diefstal tegen te gaan.

Een woordvoerder van een ander bedrijf dat bij het Benetton-systeem betrokkenis, Psion Teklogix, ziet nog meer mogelijkheden. Een verkoper in een winkel kanbijvoorbeeld zien of een klant een kledingstuk draagt dat van dezelfde winkelafkomstig is en zo ja, zijn suggesties daarop aanpassen. Een ander voorbeeld:een kledingstuk met een chip geeft zelf de wasvoorschriften door aan dewasmachine van de toekomst.

Bezorgd

Privacy-organisaties zijn bezorgd, al wijst Philips erop dat de chips geeninformatie over de koper bevatten en ze buiten de winkel in feite waardelooszijn. Het Amerikaanse Electronic Privacy Information Center pleit voorwetgeving. Ze zeggen dat het voor intern gebruik is. Maar wie houdt bedrijventegen als ze informatie willen delen met derden, bijvoorbeeld met de overheidof met de politie? zegt woordvoerder Wayne Madsen.