AMSTERDAM - De provinciale StemWijzers zijn dinsdag, verkiezingsdag, extra populair. Sinds de site www.stemwijzer.nl eind januari online ging, werden overeenkomstig het rustige verloop van de verkiezingscampagne enige duizenden stemadviezen per dag verstrekt.

De laatste drie dagen loopt het bezoekersaantal met tienduizenden per dag omhoog. Vandaag verwacht het Instituut voor Publiek en Politiek (IPP), de maker van de StemWijzer, meer dan 100.000 adviezen te verstrekken. Daarmee wordt het totaal aan het eind van de dag op ruim 300.000 geschat.

In absolute aantallen worden de meeste adviezen (circa 60.000) verstrekt in Zuid-Holland en het minst (circa 2500) bij de StimWizer, de Friestalige versie. Als de bezoekersaantallen aan de StemWijzer een indicatie geven voor de opkomst, dan zal die in Groningen en Fryslân het hoogst zijn. In die provincies hebben tot .30 uur respectievelijk 32 en 25 van iedere duizend inwoners de StemWijzer bezocht.

De StemWijzer scoort relatief het laagst in Noord-Brabant en Limburg waar tien op de duizend inwoners de StemWijzer heeft ingevuld. Dit wordt op de voet gevolgd door de provincies Noord- en Zuid-Holland, de 'randstadprovincies' die doorgaans de laagste opkomst hebben.

De kiezers kunnen nog tot vanavond tien voor negen, vlak voor het sluiten van de stembussen, een gratis stemadvies krijgen. Direct na het sluiten van de stembussen zullen op www.stemwijzer.nl de resultaten van alle provinciale StemWijzers en de scores op de stellingen worden gepubliceerd.