DEN HAAG - Navigatiesystemen kunnen voortaan ook de weg tonen in wijken die nog moeten worden gebouwd. Het Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (Nirov) gaat hiervoor via www.nieuwekaart.nl gratis kaarten leveren.

Dat heeft het Nirov, de vakvereniging voor de ruimtelijke ontwikkeling, woensdag gezegd.

De Nieuwe Kaart toont de geplande ruimtelijke ontwikkeling van Nederland tot 2020. In de kaart zijn ruim 8000 plannen en projecten voor onder andere nieuwbouwwijken, wegen, natuurgebieden, bedrijventerreinen, waterberging en windmolenparken verwerkt. "Weggebruikers blijven zo feilloos op de hoogte van de laatste en toekomstige ontwikkelingen langs de route", aldus het Nirov.