HOOFDDORP - Stichting de Thuiskopie heft haar fonds op dat geld doneert voor de audio(visuele) cultuur in Nederland. Zij zal voortaan alle geïnde gelden doorsluizen naar de rechthebbenden, zoals muzikanten, componisten en producenten. Die kunnen eventueel zelf een cultuurfonds optuigen.

Stichting de Thuiskopie staakt het eigen fonds per direct na kritiek over gebrekkige transparantie. De toezichthouder op de stichting oordeelde onlangs dat de geïnde gelden niet goed worden verdeeld. Daarop kondigde minister Ernst Hirsch Ballin (Justitie) maatregelen aan.

De stichting int in opdracht van het ministerie van Justitie een heffing op blanco cd's en dvd's, waarmee consumenten thuis kopietjes maken. De inkomsten worden verdeeld onder personen en organisaties die rechten hebben op het gekopieerde audio- en beeldmateriaal.

Fonds

Tot nu toe zette de stichting 15 procent van de opbrengst apart in een fonds, waarmee audio(visuele) projecten worden gefinancierd. Vorig jaar ging het om een bedrag van ruim 3,5 miljoen euro dat werd verdeeld over honderden projecten, onder meer van het Nationaal Jeugd Musical Theater en de Stichting Kamermuziekconcerten.

Vanaf volgend jaar kunnen organisaties niet meer bij het fonds van Stichting de Thuiskopie aankloppen. De aanvragen van dit jaar zijn inmiddels beoordeeld en zullen ook gewoon worden uitgekeerd.