GRONINGEN - Het Openbaar Ministerie (OM) in Groningenseponeert de zaak tegen het reisbureau dat reizen organiseerde naarde Love Parade in Berlijn. De resultaten van het strafrechtelijkonderzoek bieden onvoldoende grond voor vervolging, aldus justitie.

Meer dan honderd jongeren hadden in mei en juni via internet bijhet reisbureau arrangementen voor het technodansfeest Love Paradegeboekt. Toen de feestvierders naar Berlijn wilden afreizen, bleekhet reisbureau niets te hebben geregeld.

Volgens de agent zelf waser geen opzet in het spel hij zou overvallen zijn door tegenslagenwaardoor de hele organisatie hem boven het hoofd groeide. Deslachtoffers zijn per persoon voor tussen de 300 en enkeleduizenden guldens gedupeerd.

Uit het onderzoek van het OM is niet naar voren gekomen dat deverdachte wist dat hij de toezeggingen aan de jongeren niet zoukunnen nakomen. Dit was nodig om oplichting te kunnen bewijzen.

Vorig jaar

Gebleken is dat de verdachte daadwerkelijk de reis wildeorganiseren en daarvoor onder meer hotelkamers heeft gereserveerden aanbetaald. "En dat heeft hij vorig jaar ook al gedaan", aldus A.Westerveld uit Nieuw-Beijerland die namens de gedupeerden optreedt.In 2000 liet de organisator al 193 jongeren staan.

Ook toen had hij wel wat kamers geregeld en kwam met het verweerdat de organisatie hem boven het hoofd was gegroeid. "En nu gaathij dus weer vrijuit", zo zei Westerveld vrijdagmiddag. Zijn zoonwas dit jaar een van de gedupeerden.

Bij Westerveld heeft zich ook iemand gemeld die pas op maandagvoor de reis boekte en van de organisator meteen moest betalen. "Toen wist hijal hebben dat het niet doorging. Duidelijk oplichting dus."

Westerveld heeft namens de gedupeerden los van justitie ook algeprobeerd het geld, tenminste 25.000 gulden, terug te halen enfaillissement aan te vragen. "Maar dat lukt ook niet omdat hijniet meer staat ingeschreven op het bij de Kamer van Koophandelbekende adres. Terwijl iedereen weet dat hij er wel woont."