LONDEN - Een dertienjarige scholiere uit Schotland heeft voor een relletje gezorgd door een opstel te schrijven in zogeheten sms-taal. Ze verdedigde haar aanpak door te beweren dat ze vloeiender is in de stenostijl van sms'jes dan in gewoon Engels, aldus The Daily Telegraph maandag.

De Schotse onderwijsautoriteiten en de Schotse ouderraad waarschuwen nu voor 'taalarmoede' bij de scholieren. Ze wijzen erop dat kinderen steeds vaker fonetisch schrijven. Ze schrijven het woord zoals het klinkt, waardoor ze bijvoorbeeld het verschil tussen 'there' (daar/er) en 'their' (hun) niet meer weten.

Het omstreden opstel begon met de zin: "My smmr hols wr CWOT. B4, we usd 2go2 NY 2C my bro, his GF & thr 3 :- kds." In het Engels staat hier: "My summer holidays were a complete waste of time. Before, we used to go to New York to see my brother, his girlfriend en their three screaming kids." (Mijn zomervakantie was zonde van de tijd. Eerder gingen we altijd naar New York om mijn broer, zijn vriendin en hun drie schreeuwende kinderen te zien.)

Hieronder nog een stuk uit het opstel:

Bt my Ps wr so {:-/ BC o 9/11 tht they dcdd 2 stay in SCO & spnd 2wks up N.
Up N, WUCIWUG -- 0. I ws vvv brd in MON. 0 bt baas & ^^^^^.
AAR8, my Ps wr :-) -- they sd ICBW, & tht they wr ha-p 4 the pc&qt...IDTS!! I wntd 2 go hm ASAP, 2C my M8s again.
day, I cam bk 2 skool. I feel v O:-) BC I hv dn all my hm wrk. Now its BAU...

/LINK
SMS-afkortingen