BRUSSEL - Er is een Europees verbod in de maak op ongevraagde e-mail van bedrijven. De EU-ministers van Telecommunicatie hebben donderdag besloten dat bedrijven alleen hun bestaande klanten via e-mail mogen benaderen.

De ministers willen zo tegemoetkomen aan klachten van burgers over de stroom elektronische reclamepost. Overigens moeten de ministers het nog wel eens worden met het Europees Parlement, dat tegen een verbod is.

Dat bedrijven wel 'oude' klanten mogen e-mailen, is een geste richting de parlementariërs. De ondernemers moeten het trouwens wel mogelijk maken dat klanten op eenvoudige wijze kunnen laten weten liever geen mail meer te ontvangen.

De ministers hebben zich verder gebogen over de opslag van 'verkeersgegevens' (wie heeft wanneer met wie gebeld). In Nederland mogen deze gegevens dertig dagen bewaard worden, vooral ten behoeve van telefoonbedrijven die de factuur willen opstellen.

Burgerrechten

Sommige landen, zoals Engeland, willen een langere opslag om zo terroristen te kunnen opsporen; de Nederlandse regering peinst daar ook over maar heeft nog niets besloten. Burgerrechtenclubs wijzen op de vermindering van privacy.

De EU-ministers hebben donderdag besloten dat elke lidstaat vrij is de periode van opslag te verlengen, zolang ze niet in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

/NETEuropa stemt tegen spam