AMSTERDAM - Ondanks de crisis bij internetbedrijven en in de e-commerce in het algemeen, neemt het strategisch belang van internet en e-business binnen bedrijven toe. Dat blijkt uit een onderzoek dat NIPO Interactive onder de bezoekers van het Smart Business Event in de Amsterdamse RAI op 26, 27 en 28 november heeft gehouden.

In totaal werden 112 bezoekers ondervraagd, die werkzaam zijn in een organisatie die zelf op een of andere manier actief is op internet of in e-business. Daarbij bleek dat ruim tweederde van de ondervraagden verwacht dat het strategisch belang van internet binnen de eigen organisatie onveranderd zal toenemen ten opzichte van het afgelopen jaar. Bovendien is meer dan driekwart van de bezoekers het niet eens met de stelling dat dot.com-bedrijven in Nederland geen kans van slagen hebben.

Volgens ruim drie op de vijf ondervraagden gaan bedrijven die actief zijn op het internet binnenkort gemiddeld tien procent van hun omzet online genereren. Daarnaast is meer dan de helft van de bezoekers het niet eens met de stelling dat e-business de komende vijf jaar meer kost dan oplevert.

Dit vertrouwen in internet en e-business blijkt ook uit de budgetten voor internetactiviteiten zoals die beschikbaar waren voor 2001. Maar liefst 86% geeft aan dat de budgetten gelijk zijn gebleven of toegenomen in vergelijking met het jaar daarvoor. Ook voor 2002 zullen de budgetten voor internetactiviteiten bij meer dan de helft van de ondervraagden toenemen. Slechts 5% geeft aan dat de budgetten licht gaan afnemen.