MAASTRICHT - De provincie Limburg gaat namen van bedrijven die zich na een waarschuwing nog niet aan de milieuregels houden, op internet plaatsen. Ook bedrijven die ongeoorloofde reclame-uitingen niet weghalen, worden op de internetsite van de provincie vermeld.

Het voornemen is woensdag door de provincie meegedeeld. Gedeputeerde G. Driessen (Handhaving, CDA) hoopt dat deze openbaarmaking potentiële overtreders zal afschrikken. De Wet Openbaarheid van Bestuur staat toe dat een overheidsorgaan dergelijke zaken openbaar maakt. De provincie mag overigens niet vertrouwelijke informatie van bedrijven of persoonsgegevens bekendmaken.

In het voorjaar wordt begonnen met de 'digitale schandpaal'.