AMSTERDAM - De Belgische internetprovider Scarlet moet technische maatregelen treffen om te zorgen dat klanten geen auteursrechtelijk beschermd materiaal meer kunnen uitwisselen. Dat heeft een Brusselse rechter besloten.

De procedure was in 2004 aangespannen door de Belgische auteursrechtenorganisatie SABAM (PDF). De rechtbank erkende toen dat klanten van Scarlet - toen nog Tiscali - zich schuldig maakten aan auteursrechtenschending door het gebruik van bestandsuitwisselingssoftware, zoals Bittorrent of eDonkey.

Volgens Scarlet was het technisch onmogelijk om dat te verhinderen. Bovendien meende de provider dat dat een inbreuk op de privacy van internetgebruikers zou zijn.

Filtersoftware

De rechter oordeelde anders: Scarlet moet binnen een half jaar één van de elf mogelijke maatregelen treffen die een deskundige heeft aangedragen. De voornaamste optie zou zijn om gebruik te maken van technologie van Audible Magic, een bedrijf dat zegt auteursrechtelijk beschermd materiaal te kunnen filteren. Legale bestandsuitwisseling, zoals bij het downloaden van open-sourcesoftware, zou dan wel mogelijk blijven.

De andere opties zouden neerkomen op het volledig blokkeren van bestandsuitwisseling, waaronder legale.

Myspace

Audible Magic levert tevens de filtersoftware die door onder meer Myspace wordt gebruikt om te voorkomen dat illegaal materiaal gepost wordt. De software controleert bestanden aan de hand van een database, waarin de digitale 'vingerafdrukken' van auteursrechtelijk beschermde muziek- en filmbestanden zijn opgeslagen.