AMSTERDAM - De stichting Wij Vertrouwen Stemcomputers Niet moet een stemprogramma van verkiezingssoftwaremaker Groenendaal van zijn website verwijderen. Gebeurt dat niet, dan moet de stichting een dwangsom van 5000 euro per dag betalen.

Dat heeft de rechtbank in Amsterdam donderdag bepaald. Groenendaal had in een kort geding geëist dat het programma van de internetpagina zou worden gehaald. Bezoekers konden het daar downloaden.

Het bedrijf levert software voor de stemcomputers van de firma Nedap, de enige die zijn toegestaan in Nederland. De stichting zet vraagtekens bij het gebruik van computers bij verkiezingen. Door de software op internet te zetten, wilde ze aantonen dat die fouten bevat en onbetrouwbaar is.

Auteursrecht

Volgens de rechtbank schendt Wij Vertrouwen Stemcomputers Niet het auteursrecht. Door de publicatie kan het bedrijf dan ook schade oplopen. "Groenendaal heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat mogelijke concurrenten door de openbaarmaking wezenlijke gegevens aan het programma kunnen ontlenen."

De stichting had daar tegenin gebracht dat de informatievrijheid in dit geval zwaarder weegt dan het auteursrecht. "Het belang van controle op de deugdelijkheid van stemcomputers staat in dit geding niet ter discussie", oordeelde de rechtbank.

Publicatie op internet kan volgens haar echter "niet worden beschouwd als een proportioneel middel voor het verwezenlijken van de gewenste transparantie".

Transparant

Initiatiefnemer van de stichting Rop Gonggrijp zei in een reactie dat het verkiezingsproces door de uitspraak "minder transparant" is geworden. Tegelijkertijd heeft het kort geding volgens hem geleid tot een grotere aandacht voor stemcomputers, onder meer van de politiek. "En dat is een vooruitgang."

Hij liet verder weten dat zijn groep de software inmiddels van internet heeft verwijderd.