ASSEN - Een proef van de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) Drenthe, waarbij sms-berichten naar schizofreniepatiënten gestuurd worden om ze aan hun medicijnen te herinneren, is succesvol.

In 2003 startte de GGZ het project 'Memex'. Ongeveer vijftig patiënten deden mee. Doel was te onderzoeken of communicatiemiddelen als de gsm de behandeling van schizofrenie kunnen ondersteunen.

Veel patiënten hebben last van geheugenverlies en lopen daardoor het risico hun medicijnen te vergeten, waardoor ze een terugval kunnen krijgen.

Lusteloos

Ook afspraken met hun behandelaar werden ge'smst. Lusteloze patiënten ontvingen in het weekeinde bijvoorbeeld een bericht als: 'Ga lekker even de stad in, wat leuks doen.' De berichten werden in een systeem ingevoerd en op het gewenste tijdstip verstuurd.

Het blijkt volgens de GGZ een krachtig hulpmiddel te zijn. De Drentse organisatie meldt dat het sms-systeem in de toekomst ook gebruikt kan worden bij mensen met de ziekte van Alzheimer, Korsakoff en ADHD.