AMSTERDAM - Websites die alarmmeldingen van hulpdiensten tonen publiceren onbedoeld de geheime adresgegevens van vrouwenopvanghuizen. Dat meldt TROS Radio Online.

Alarmmeldingen voor de brandweer- en ambulancediensten worden onbeveiligd rondgestuurd waardoor deze toegankelijk zijn voor derden. Op websites als alarmeringen.nl zijn de oproepen volledig terug te lezen.

Blijf-van-mijn-lijf

Volgens het radioprogramma valt uit de informatie eenvoudig op te maken of er op het adres een opvanghuis is gevestigd. Bij sommige meldingen zou er zelfs nadrukkelijk vermeld zijn dat het om een blijf-van-mijn-lijfhuis ging.

In een reactie liet de Federatie Opvang weten geschokt te zijn. Volgens de belangenvereniging zijn er juist tal van maatregelen genomen om het bekend worden van geheime adressen te voorkomen.

Privacywet

Het publiceren van adresgegevens is in strijd met de privacywet. Niettemin is de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding van mening dat de brandweerkorpsen zelf beter moeten omgaan met gevoelige adresgegevens.