DELFT - De Technische Universiteit Delft wil al haar onderwijsmateriaal gratis digitaal beschikbaar stellen. Het gaat niet alleen om dictaten en boeken maar ook om toetsen en video-opnames.

In juni begint de universiteit met het project, dat moet bijdragen aan "een klimaat van open kennisorganisaties die opereren in wereldwijde netwerken", zoals rector magnificus Jacob Fokkema het uitdrukt. De TU volgt het voorbeeld van MIT (Massachusetts Institute of Technology). In Nederland stelt de Open Universiteit al gratis cursussen beschikbaar via internet.

Experiment

De TU begint met een experiment, gericht op het onderwijsmateriaal op masterniveau van de vakgebieden offshore engineering, drinkwatervoorziening en micro-elektronica. Vanaf september 2007 tot en met februari 2008 volgen aanvullende experimenten.

Bijscholing

De universiteit mikt daarbij onder meer op de behoefte aan bijscholing. "Bij waterleidingbedrijven en waterschappen werken veel mensen met een hbo-opleiding en een aantal jaren werkervaring binnen het bedrijf", weet projectleider Peter de Moel. "Voor deze groep bieden wij een deeltijd masteropleiding Watermanagement aan. Met de Open Educational Resources kunnen deze mensen beter zien wat er in Delft wordt onderwezen en zich, nog voordat ze zich daadwerkelijk als student inschrijven, in de stof verdiepen."

Fokkema: "Je laat zien hoe veel je als TU Delft te bieden hebt." Het betekent niet dat internetters aan de hand van de openbare informatie straks thuis voor ingenieur kan studeren en een diploma kan halen, zegt de universiteit. Het contact met de docent, practica en dergelijke maken evenzeer deel uit van de opleiding. Voor begeleiding en tentamens blijft de universiteit noodzakelijk.