NIJMEGEN - Mensen willen graag bestemmingsplannen van gemeenten op internet inzien en het liefst via de digitale weg ook inspraak daarop hebben.

Dat blijkt uit een dinsdag gepresenteerd onderzoek van het platform burger@overheid onder een publiekspanel van 1400 internettende mensen.

Van hen gaf 97 procent aan de bestemmingsplannen, waarin de bebouwing in de directe omgeving is aangegeven, op internet te willen opzoeken. Nu is informatie daarover in de lokale krant of op het gemeentehuis te vinden.

Alleen Utrecht en Arnhem plaatsen de plannen al op hun website.