De Europese Commissie wil een speciaal agentschap opzetten dat deinformatienetwerken van de Europese landen moet beschermen tegen zogenaamde'cyberterroristen'.

Dat is noodzakelijk omdat essentiëlevoorzieningen zoals elektriciteit, water en openbaar vervoer allemaal doorinformatienetwerken worden beheerd.

Het agentschap zou begin volgend jaar vanstart moeten gaan en krijgt een budget van 24 miljoen euro over een periode vanvijf jaar.