DEN HAAG - Alle verslagen van vergaderingen van de Eerste en Tweede Kamer komen beschikbaar op internet.

De website www.statengeneraaldigitaal.nl zal vanaf 8 juni worden gevuld met de Handelingen van de Staten-Generaal uit de periode 1814-1995.

De Tweede Kamer en de Koninklijke Bibliotheek, die in het project samenwerken, willen het historische materiaal door microverfilming, digitalisering en publicatie op internet behouden voor het nageslacht.

Dat is nodig omdat het papier waarop de oude jaargangen van de 'Handelingen' zijn gedrukt, in slechte staat verkeert. Bezoekers van de website kunnen de stukken gratis bekijken.

De Handelingen, die ook uit schriftelijke Kamerstukken en -vragen bestaan, van na 1995 zijn al te bekijken via een zoeksysteem (Parlando) op internet.

Het materiaal van voor die tijd komt in fasen op de nieuwe website te staan, te beginnen met de periode 1990-1995.

In 2010 moeten belangstellenden de oudste stukken (1814-1950) erop kunnen raadplegen.

Sinds de Grondwet van 1815 zijn de vergaderingen van de Tweede Kamer openbaar. Voor de Eerste Kamer is dat sinds 1848 het geval.

De voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer zullen op 8 juni gezamenlijk het startsein voor de website geven.