AMSTERDAM - Verkiezingssoftwaremaker Groenendaal heeft een kort geding aangespannen tegen de actiegroep Wij vertrouwen stemcomputers niet en enkele van haar leden. Het bedrijf wil dat de actiegroep een publicatie van de stemsoftware op internet verwijdert.

Groenendaal beschuldigt de gedaagden van schending van het auteursrecht, blijkt uit de dagvaarding.

Groenendaal levert exclusief de programmatuur voor de stemmachine van Nedap, de enige die nog is toegestaan in Nederland. De software helpt gemeenten onder meer bij het tellen van de stemmen.

Schade

De softwareproducent zegt zeer aanzienlijke en onherstelbare schade te lijden door de publicatie. De goede naam van de betrokken bedrijven staat op het spel, schrijft de advocaat van Groenendaal.

Vrijheid van meningsuiting

Een eerdere sommering om de publicatie weg te halen is genegeerd, valt te lezen. De actiegroep beargumenteerde dat de software niet beschermd is en dat de vrijheid van meningsuiting belangrijker is.

Behalve de actiegroep zijn vier bestuursleden gedagvaard. Onder hen initiatiefnemer Rop Gonggrijp, oprichter van internetbedrijf XS4All, softwareschrijver Peter Knoppers van de TU Delft en onderzoekster Anne-Marie Oostveen van het Rathenau Instituut.

De rechtszaak dient op 22 mei in Amsterdam.

Kamervragen

Tweede Kamerlid Wijnand Duyvendak (GroenLinks) heeft maandag naar aanleiding van het kort geding vragen gesteld aan staatssecretaris Ank Bijleveld (Binnenlandse Zaken). Zijn partij wil dat zij voortaan gewoon inzage geeft in software en broncode. Openbare publicatie maken het stemproces volgens hem transparanter en beter te controleren.