DEN HAAG - De vaste telefoon verdwijnt langzaam uit de huiskamers. Hoewel mensen thuis nog steeds het meest bellen met de vaste telefoon, pakt de helft van de jongere generatie onder de 40 jaar thuis ook het mobieltje om mensen te bellen.

De reden is meestal het gemak, omdat daarin nu eenmaal veel nummers staan. Dat blijkt uit een onderzoek van KPN, uitgevoerd door Blauw Research bv, onder bijna 750 mensen in de leeftijd van 18 tot 65 jaar.

Een op de vijf mensen heeft tegenwoordig alleen een mobiele telefoon en geen vaste aansluiting meer thuis.

De mobiele telefoon wordt bovendien voor privé-gesprekken thuis meer gebruikt dan buitenshuis. Ook schamen steeds minder mensen zich om iemand mobiel te bellen, terwijl men vermoedt dat diegene thuis is.

Het zijn vooral de veertigplussers die thuis vaker een vaste lijn hebben dan mensen beneden de veertig: 83 procent tegenover 65 procent.

Lange gesprekken

Twee derde van de ondervraagden die zowel een mobiele- als een vaste telefoon hebben, geven aan thuis meestal op de vaste lijn te worden gebeld.

Bijna een kwart van de mensen voert lange gesprekken meestal thuis met de mobiel, en ongestoord bellen doet bijna 30 procent het liefst thuis met de mobiel.

Zussen

"Opvallend is dat gesprekken met vrouwen zowel tot de langste behoren als tot de leukste. Gesprekken met een vriendin staan hoger in de ranking 'leukste gesprekken' dan met de vriend. Gesprekken met zussen behoren tot de minst leuke gesprekken", constateren de onderzoekers.

In het rijtje van levensbehoeften of -geneugten staat bij de veertigminners de mobiele telefoon gemiddeld op de derde plaats, na het internet en de auto.

Onder de veertigplussers staat de mobiele telefoon op een vijfde plaats. Daar is televisie kijken en roken populairder.

Voor maar liefst 13 procent is het mobieltje zelfs de eerste levensbehoefte. Bij de veertigplusser ziet maar 5 procent de mobiel als een eerst levensbehoefte.