DEN HAAG - Jongeren kunnen Kamerlid gaan spelen op internet. De Tweede Kamer trekt in de ontwerpbegroting voor volgend jaar 90.000 euro uit voor een interactieve website, gericht op jongeren van 15 tot 18 jaar.

Onderdeel van die site wordt een computerspel, dat via internet gespeeld kan worden. Jongeren verplaatsen zich daarbij in de positie van een lid van de Tweede Kamer.

Het presidium, het bestuur van de Tweede Kamer, wil jongeren nauwer betrekken bij de politiek.