AMSTERDAM - De gegevens van gestolen fietsen in Amsterdam, waarvan de (ex-)eigenaren aangifte hebben gedaan bij de politie, komen vanaf 1 maart op het internet. De nieuwe databank is een initiatief van gemeente, politie en justitie.

Op de website fietsendiefstal.nl kunnen potentiële kopers van een tweedehands fiets controleren of de beoogde tweewieler gestolen is.

De databank is onderdeel van een breder offensief tegen fietsendiefstal. Jaarlijks worden in Amsterdam naar schatting 80.000 stalen fietsen gestolen. Slechts in 7500 gevallen wordt daarvan aangifte gedaan bij de politie. Deze hoopt met het nieuwe systeem de aangiftebereidheid te vergroten.

Tips ter preventie

Op termijn zal ook aangifte van fietsendiefstal via de website mogelijk worden. Op de internetpagina worden ook tips ter preventie van fietsendieftal gegeven.

Landelijk worden per jaar ongeveer 900.000 fietsen ontvreemd. Eind vorig jaar kondigde de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVC) een nieuwe aanpak van het probleem aan. Met de vorming van een landelijk bestand van gestolen fietsen door de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) is het voor de politie aanvoudiger gestolen fietsen te herkennen.

Nieuwe fietsen worden al langere tijd voorzien van een zogeheten diefstalpreventiechip. Na aangifte van diefstal gaan de gegevens uit de chip naar de databank van de RDW.