AMSTERDAM - Webloggers gelden in sommige gevallen als journalisten. Daarmee krijgen ze bijvoorbeeld het recht om te weigeren hun bronnen bekend te maken.

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft wetgeving aangepast die journalisten bescherming biedt, zo meldt Ars Technica. In de nieuwe versie hoeven journalisten niet langer verbonden te zijn aan een nieuwsorganisatie, zoals een krant of een televisiezender. De wetstekst richt zich nu op iedereen die zich bezighoudt met het verzamelen en verspreiden van nieuws of informatie van publiek belang.

De wetswijziging krijgt steun van zowel Democratische als Republikeinse afgevaardigden. Naar verwachting wordt de wet nog dit jaar van kracht.

Amerikaanse rechters hebben zich recent meermalen moeten buigen over de status van weblogs. Zo trachtte computerfabrikant Apple de weblogs Appleinsider en PowerPage te dwingen bekend te maken wie bepaalde bedrijfsgeheimen had gelekt. De blogs weigerden, en kregen uiteindelijk van de rechter gelijk.

Raad voor de Journalistiek

In Nederland is de definitie van journalistiek werk niet wettelijk vastgelegd, net zo min overigens als het recht op bronbescherming voor journalisten. De Raad voor de Journalistiek, die zich bezighoudt met beroepsethische kwesties, beschouwt volgens zijn statuten alleen iemand als journalist die "zijn hoofdberoep van maakt mede te werken aan de redactionele leiding of redactionele samenstelling van publiciteitsmedia".

Geenstijl

Wel nam de Raad onlangs een zaak in behandeling tegen weblog Geenstijl, dat zich overigens niet als journalistiek product ziet en daarom weigert om op de zitting te verschijnen.