AMSTERDAM - De teksten op grafzerken op joodse begraafplaatsen in Nederland die voor 1940 zijn aangelegd, zijn binnenkort op internet beschikbaar. De zerken zullen worden gefotografeerd.

De vertaalde Hebreeuwse tekst en andere van de zerken af te lezen gegevens komen in een database met zoekfunctie. Dat heeft het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK) op zijn website gemeld.

Personalia

Het kerkgenootschap werkt in het project samen met de Israëlische stichting Amoetat Akevoth, die zich bezighoudt met de geschiedenis van de joden in Nederland. Aan de personalia worden voor zover mogelijk genealogische informatie en historische gegevens over de familie toegevoegd.

Het databestand komt na de afronding van het project in beheer bij het NIK en per begraafplaats bij de desbetreffende joodse gemeente.

Leemte

Met het project willen de twee initiatiefnemers de registers van begraafplaatsen aanvullen en de leemte die verdwenen registers hebben nagelaten, opvullen.

Daarbij komt dat veel nabestaanden niet meer in Nederland wonen of om een andere reden niet meer in staat zijn regelmatig een graf te bezoeken. De gegevens kunnen bovendien van belang zijn voor mensen die in genealogie zijn geïnteresseerd.